Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/includes/includes.php on line 98

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/includes/includes.php on line 98
Levensenergie voor een gezond lichaam en geest www.ikvoelmefijn.nl
Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/params.php on line 59

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/params.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/params.php on line 75

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ikvoelmefijn.nl/public_html/ikvoelmefijn/templates/as002036/params.php on line 83

Levensenergie

Zo moeilijk het is om het te definiëren, zo makkelijk is het om eeuwenoude concepten te vinden, die een beschrijving geven van de eeuwige stromende aard van alles dat leeft: levensenergie.

Een aantal namen voor levensenergie, vanuit verschillende levensbeschouwelijke stromingen, zijn: 

  • Qi (Taoisme)
  • Prana (Hindoeisme en Boeddhisme)
  • Ruach (Jodendom)
  • Geest (Christendom)

De letterlijke betekenis van deze namen kan vertaald worden als: (goddelijke) adem. Ze verwijzen naar een goddelijke kracht of energie, die werkzaam is in alle levensvormen, permanent veranderend en in beweging en niet aan plaats en tijd gebonden.

Om dit principe uit te leggen, kan het menselijk lichaam als voorbeeld dienen. Op het eerste gezicht lijkt het menselijk lichaam een duidelijke vaste vorm te hebben. Als je op een dieper niveau gaat kijken (celniveau) dan wordt duidelijk, dat er continue celvernieuwing (verandering) plaatsvindt. Zo is bijvoorbeeld aangetoond, dat ieder mens elke 3 tot 5 dagen een volledig nieuwe darmwand krijgt. Ga je nog dieper waarnemen (atoom en sub-atomair niveau) dan blijkt, dat deze niet echt een vaste vorm hebben, maar gevormd worden uit zeer snel trillende energiedeeltjes, die niet aan tijd en plaats gebonden zijn.

Dit fenomeen is nu ook wetenschappelijk aangetoond in de quantum fysica. Deze relatief nieuwe wetenschap stelt o.a. dat de bouwstenen van een atoom (materie) bestaan uit een hoeveelheid (latijn: quantus) trillende energiedeeltjes.

 

Energie manifestatie

Er zijn twee belangrijke natuurlijke principes, die bepalen hoe energie zich manifesteert:


Het principe van afstemming bepaalt, dat twee trillende lichamen de neiging hebben om in harmonie met elkaar te gaan trillen, zodra beide energievelden met elkaar in contact komen. Het zwakker trillende lichaam wordt beïnvloed door het sterker trillende lichaam, net zoals water in een rivier van hoog naar laag en niet andersom stroomt. I
ndien je lichaam of geest een zwakke energie heeft, dan zal het van nature mee willen gaan trillen met een sterkere energiebron.

Het principe van resonantie bepaalt, dat een lichaam de neiging heeft om mee te trillen met een trillingsbron als de frequentie hiervan gelijk, of een veelvoud is van de eigen frequentie van dat lichaam. Indien je lichaam of geest op een frequentie trilt, die afwijkt van zijn natuurlijke eigen frequentie, dan ontstaat disharmonie in lichaam en geest. 

Door de combinatie van deze principes heeft elk lichaam de neiging om een energetische toestand in stand te houden. Op deze wijze kunnen gezondheidsklachten onstaan en voortbestaan, hoeveel je er ook aan denkt te doen. Dezelfde principes kunnen echter ook worden ingezet ten behoeve van een gezondere energetische toestand voor lichaam en geest!

Quantum-Touch

Quantum-Touch is een vorm van energiebehandeling, waarbij op quantum-niveau (energie-niveau) behandeld wordt, om op materie-niveau (lichaam/psyche) gezondheidsklachten op te kunnen lossen.

Bij Quantum-Touch® brengt de behandelaar zijn energieveld met aandacht (bewustzijn) in een hoge(re) trilling, die je ook Liefde kunt noemen. Daarnaast wordt, met behulp van ademhalingstechnieken, deze energie versterkt. 

Door contact te maken met het energieveld van de behandelde persoon (kan met en zonder fysieke aanraking) kunnen de principes van afstemming en resonantie plaatsvinden. Het energieveld van de behandelde persoon zal mee willen gaan trillen in resonantie met liefde (de essentie van levensenergie).

De 'natuurlijke intelligentie' van het energieveld van de behandelde persoon heelt als het ware zichzelf. Er is dus geen sprake van een geven en ontvangen van energie, want het is altijd een zelf-healing op basis van energie.

Het is volkomen veilig voor iedereen, ongeacht of je specifieke klachten hebt of niet, aangezien de "natuurlijke intelligentie" van een ieder bepaalt wat toegelaten wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen te noemen:

  • door de afstemming en resonantie kunnen meerdere lichamelijke en psychische klachten tegelijkertijd oplossen.
  • Deze behandelingen doen geen afbreuk aan reguliere medische behandelingen, maar kunnen het herstel juist versterken en versnellen.

Klik hier om meer te lezen over de toepassing van Quantum-Touch behandelingen in de praktijk.

Of klik op ervaringen of veelgestelde vragen.